Kostnadsfri rådgivning – avgiftsbelagd uppdragsverksamhet

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy eftersträvar en så förmånlig rådgivning som möjligt för kunderna. Detta håller vi fast vid när det gäller en allmän rådgivning och information. Hit hör rådgivning gällande affärsplaner, nätverk, stödmöjligheter, myndighetskontakter etc. Vi har även under senare år haft en möjlighet att via olika branschprojekt ge gratis stöd och hjälp till företagen i de branscher som projekt funnits. Vår projektverksamhet har förändrats och framtiden kommer att visa vilka eventuella nya projekt som beviljas och för vilka behov.


Vi har under hösten 2015 skärpt vår prissättning på tjänsterna. Vi utför fortsättningsvis olika uppdrag för företagen men vi debiterar för sånt som vi bedömer vara uppdragsverksamhet. Till denna kategori hör uppgörande av affärsplaner, kalkyleringar, ansökningar om stöd, utredningsarbeten, bolagsbildning etc. Den pristaxa som används är beroende på uppdragets omfattning och tidsåtgång – prissättningen är moderat och konkurrenskraftig. De förändringar vi genomför är ändå små och kommer inte att inverka speciellt mycket på kundernas vardag och verksamhet. Ni är alla fortsättningsvis välkomna och vi hittar säkert en passande lösning för er och ert företag. Ta gärna kontakt!


www.dynamohouse.fi
dynamo@dynamohouse.fi

Senast ändrad: 
13.11.2015 - 11:36