NÄRINGSLIV

Närpes är en stad med många möjligheter och ett vänligt företagsklimat. Med ett rikt kultur- och idrottsutbud samt ett välutvecklat näringsliv skapas en trevlig och inspirerande miljö. Här är företagsamhet en livsstil.

 

Närpes en brobyggare i Norden

Närpes har idag ca 9500 invånare och ligger naturskönt längs Bottenhavets kust i Sydösterbotten ca 80 km söder om Vasa. Orten är gammal svenskbygd där över 90 % av invånarna har svenska som modersmål. Utmärkta kontakter till Sverige och övriga Norden har alltid varit en självklarhet i Närpes. De nordiska länderna bildar för många företag en naturlig hemmamarknad. På senare år har också kontakterna i Baltikum intensifierats.

Företagsamhet är en livsstil

Det traditionella jordbruket utgör fortfarande basnäringen i Närpes. Den bördiga åkermarken och vår ljusa sommar skapar goda förutsättningar för det framtida jordbruket i staden. Men staden är även känd för ett antal småföretagare inom olika branscher. Närpes hamnar på fjärde plats bland landets städer om man mäter i antal företag per invånare. Företagarna baserar sin handlingskraft på sund självtillit och värdesätter hög arbetsmoral. Den mest betydande produktionen i staden finns inom metall-, livsmedels-, byggnads- och träförädling. 

Service och handel

Ett stort antal småföretag inom transport, ekonomi, planering, installation, marknadsföring osv. tillgodoser regionens näringsliv med nödvändiga servicetjänster. Närpes köpcenter tillhandahåller allt som regionen behöver. Störst och livligast är lantbruks-, bil- och dagligvaruhandeln. Dessutom tillgodoser ett stort utbud av specialaffärer konsumenternas behov. Staden har satsat på ett eget bredbandsnät inom företaget Dynamo Net vilket tryggar en god It-infrastruktur för stadens företag och öppnar nya möjligheter för distansarbete.

Växthusstaden Närpes

Närpes är centrum för växthusgrönsaksodling i Finland. Odlingen har anor ända från 1900-talets början. Idag finns över 197 odlare och en totalareal på närmare 77 hektar under glas och plast. Näringen är långt automatiserad och i Närpes produceras 60 % av tomaterna och 35 % av gurkorna i Finland.

De flesta växthusföretag är familjeföretag, varav många redan gått i arv i flera generationer. Odlingstraditionen är en av näringens starka sidor eftersom även kunskap och erfarenhet går i arv och utvecklas för varje generation. Kvaliteten på de produkter som hanteras är mycket hög. Miljövänliga odlingsmetoder och bekämpning av växtsjukdomar med naturens egna medel är en självklarhet för odlarkåren idag. Arbetet är integrerat med vardagen och livsstilen. Sådant syns i resultatet. Grönsaksodlingens sysselsättande effekt är mycket stor för Närpes. Över 1000 personer får sin utkomst antingen direkt eller indirekt från grönsaksnäringen som beräknas omsätta drygt 50 miljoner euro i Närpes med omnejd. Drygt 30 miljoner kg grönsaker produceras i regionen. Grönsakerna samlas in, sorteras, packas, säljs och distribueras över hela landet av de lokala packeriföretagen Närpes Grönsaker och Botnia Grönsaker.