Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

FO-nummer: 
0872411-8
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Att stimulera användningen av modern informations-, kommunikations- och produktionsteknik. Att erbjuda utbildnings-, rådgivnings-, marknadsförings- och förmedlingstjänster åt näringsliv, institutioner och enskilda personer. Bolaget kan äga och besitta fast egendom samt idka uthyrning av fastigheter och annan egendom.

Adress

NÄRPESVÄGEN 2
64200 NÄRPES

Kontakt

Kontaktnamn: 
Westermark, Karl Håkan