Oy Hamnskärs Lax Ab

FO-nummer: 
0970649-9
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Uppfödning, förädling och försäljning av fisk. Inköp och försäljning av till näringen hörande material och livsmedel, jämte import och export, samt handel med fastigheter och värdepapper. Bolaget kan äga och besitta fast egendom.

Adress

RÖRGRUNDSVÄGEN 220
64250 PJELAX

Kontakt

Kontaktnamn: 
Råtts, Kjell Eric