Oy PG-Trading Ab

FO-nummer: 
1035646-5
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Bolagets verksamhetsområde är minuthandel och partihandel med samt import och export av skor och kläder, textilier, livsmedel, byggnadstillbehör, konsumtionsvaror och elektronik, motorfordon och tillbehör för dessa, ävensom uthyrning av dessa. Till bolagets verksamhetsområde hör även pälsfarming samt handel med till denna bransh hörande tillbehör samt handel med beredda och oberedda skinn. Bolaget kan äga fast egendom, aktier och övriga värdepapper för sin verksamhet, dock utan att bedriva handel med dessa.

Adress

TÖNDERSGRÄND 11
64200 NÄRPES

Kontakt

Kontaktnamn: 
Grönvik, Carl Patrik