Exotic Garden Oy Ab

FO-nummer: 
0871606-2
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Bolagets verksamhetsområde är handel med, samt import och export av frö och övriga trädgårdsförnödenheter, handel med värdepapper, samt att äga och besitta fast egendom.

Adress

NÄMPNÄSVÄGEN 169
64510 NÄMPNÄS

Kontakt

Kontaktnamn: 
Gullans, Kerstin Eva-Lena