Röös Verkstad kommanditbolag

FO-nummer: 
1054996-1
Företagsform: 
Kommanditbolag
Hemort: 
Närpes

Bolagets verksamhetsområde är reparation och försäljning av bil-, traktor- och tröskprodukter samt därtill hörande servicefunktioner. Företaget kan förvalta och försälja fast egendom, aktier och värdepapper.

Adress

KÄLLMOSSVÄGEN 109
64610 ÖVERMARK

Kontakt

Kontaktnamn: 
Röös, Johan Martin