Oy Närpes Renhållning Ab

FO-nummer: 
0994138-4
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Föremålet för bolagets verksamhet är renhållningstjänster, transport- och avfallshanteringsverksamhet samt entreprenörstjänster inom renhållningsbranschen bolaget kan även idka personaluthyrning samt handel med produkter hörande till ovannämnda branscher. Bolaget kan för sin verksamhet äga och besitta fast egendom samt idka handel med värdepapper.

Adress

Ehrsvägen 11
64230 NÄRPES ST

Kontakt

Kontaktnamn: 
Bertell, Johan Rune