Elinstallation Stefan Sax Kb

FO-nummer: 
1867552-4
Företagsform: 
Kommanditbolag
Hemort: 
Närpes
Föremålet för bolagets verksamhet är elinstallationer samt handel med till branschen hörande material, tillbehör och utrustning. Bolaget kan för sin verksamhet även äga och besitta fast egendom samt idka handel med värdepapper.

Adress

Östra Linjen 1172
64220 YTTERMARK

Kontakt

Kontaktnamn: 
Sax, Bo Erik Stefan, 06.09.1960, finsk medborgare
Telefonnummer: 
06 2256 660