Ab Mobicut Oy

FO-nummer: 
1625336-0
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Bolagets verksamhetsområde är maskinell virkesavverkning, utkörning och transport samt handel med virke och övrig till branschen anknuten verksamhet. Bolaget har rätt att idka handel med fastigheter och värdepapper. Bolaget har rätt att äga och besitta fast egendom.

Adress

VASAVÄGEN 1684
64610 ÖVERMARK

Kontakt

Kontaktnamn: 
Brådd, Stig Christer