Företagarutbildning

Företagarutbildning 13.1-21.2.2020

Utbildningens mål är att ge grundkunskaper i företagande, beredskap till att starta ett företag och ge en realistisk bild av företagarens vardag.