FÖRETAGSHUSET DYNAMO

Här får man hjälp med att starta, driva och utveckla sitt företag.

Målsättningen med Dynamos verksamhet är att arbeta offensivt och samordna resurser för en regional näringslivsutveckling.
Genom vårt informella och flexibla arbetssätt har vi ända sedan starten strävat till att tröskeln ska vara så låg som möjligt
då det gäller att ta kontakt med oss i olika frågor som rör företagsverksamhet.