FÖRETAGSHUSET DYNAMO

Här får man hjälp med att starta, driva och utveckla sitt företag.

Målsättningen med Dynamos verksamhet är att arbeta offensivt och samordna resurser för en regional näringslivsutveckling.
Genom vårt informella och flexibla arbetssätt har vi ända sedan starten strävat till att tröskeln ska vara så låg som möjligt
då det gäller att ta kontakt med oss i olika frågor som rör företagsverksamhet.
 
 
 

Aktuellt

 

 

Närpes Företagare rf. vill ha förslag på kandidater till Årets Företagarpris 2019 som delas ut av Närpes Stad i början av nästa år. Vi inom företagarföreningen tar emot förslagen och ger sedan prioriterad lista av förslagen till Stadsstyrelsen i Närpes.

Kom med och presentera ditt företags verksamhet och olika arbetsuppgifter för studerande och arbetssökande

Företagarutbildning 13.1-21.2.2020

Utbildningens mål är att ge grundkunskaper i företagande, beredskap till att starta ett företag och ge en realistisk bild av företagarens vardag.

 

Aktuella projekt

 

 

CERM, cirkulärekonomi-projektets målsättning är att ta fram en färdplan för regionens näringslivsutveckling mot ett hållbart samhälle. Samt en visions- och aktionsplan att utveckla övergången till ett helt cirkulärt samhälle.

Projektet syftar till att utveckla nuvarande och bygga upp nya nätverk för företag inom livsmedelsbranschen för att på så vis bidra till att våra livsmedelsproducerande företag och regionen skall hamna på den kulinariska kartan "The Cool Nordic Cuisine".

Facebook