FÖRETAGSHUSET DYNAMO

Här får man hjälp med att starta, driva och utveckla sitt företag.

Målsättningen med Dynamos verksamhet är att arbeta offensivt och samordna resurser för en regional näringslivsutveckling.
Genom vårt informella och flexibla arbetssätt har vi ända sedan starten strävat till att tröskeln ska vara så låg som möjligt
då det gäller att ta kontakt med oss i olika frågor som rör företagsverksamhet.
 
 
 

Aktuellt

 

 

Kom med och presentera ditt företags verksamhet och olika arbetsuppgifter för studerande och arbetssökande

Företagarutbildning 13.1-21.2.2020

Utbildningens mål är att ge grundkunskaper i företagande, beredskap till att starta ett företag och ge en realistisk bild av företagarens vardag.

 

Unik möjlighet att träffa Komatsu Forest AB. Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner och säljer maskiner över hela världen.

Finland och Sverige på den globala arenan. Två länder med en gemensam historia och en gemensam framtid. Finland och Sverige är konkurrenter inom många branscher men de gemensamma intressena sträcker sig till alla nivåer av samhället.

Aktuella projekt

 

 

Projektet syftar till att utveckla nuvarande och bygga upp nya nätverk för företag inom livsmedelsbranschen för att på så vis bidra till att våra livsmedelsproducerande företag och regionen skall hamna på den kulinariska kartan "The Cool Nordic Cuisine".

Facebook

Senaste inläggen från facebook